·٠•●♥ܓدل زخمیܓ♥●•٠·

بی کس ترین آدم کسی است که کسی را ندارد تا بر بی کسی اش اشک بریزد ...

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل | قالب وبلاگ

زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !!

هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم

او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــد بـــرای ضـربــه بـعــد … !

کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی …

خـیــالـت راحـت !!….

خـسـتـگــی ِ مــن بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود …

93/07/26 9:55 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

خوش به حال سیندرلا...

لنگه کفشش را جا گذاشت...

یه لشکر آدم به دنبالش گشتن...

ما دلـــــــــــــــــمان را جا میگذاریم....

هیچکس از مــــــــــــــا سراغی نمیگیرد...

انگار که هیچوقت نبوده ایـــــــــــــــــم...!!!

93/06/19 9:50 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

 

ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻝ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ

ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ, ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻧﯿﺴﺖ,,,

ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻝ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯿﮑﺸﺪ

ﺷﺒﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴی ديگر ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ,,,

ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻝ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺖ

ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻝ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﻟﻄﻒ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﺩ

ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﮑﺸﺪ,,,

ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﺍﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺨﺖ ﻣﺸﮑﻞ

ﻣﺮﺩﻩ ﺑﺎﺩ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ،،، ﻧﯿﺴﺖ ...

93/06/10 11:27 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

!!! ﭼﺮﺍ ﻫَﻤَشـ ﺑﻪ ﺳَــلاﻣﺘــے !!!

!!!ﺍﯾـטּ ﺩَﻓﻌﻪ ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﻫَﻤﻪ ﺍﻭﻧــآﯾــے ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧَتــ ﻣﯿﮑُﻨَטּ ... !!!

!!!ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﻫَﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾــے ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﮑُﻨَטּ ﻭ!!!

!!!ﺑﻌﺪﺵ ﺧﯿﻠـے ﺭﺍﺣتـــ ﻭِﻟِﺖ ﻣﯿﮑُﻨَטּ ...!!!

!!!ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﻫﻤﻪ ﺑـــــﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﺎ ...!

93/05/29 9:10 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

من اگر عاشقانه می نویسم

نه عاشقم نه شکست خورده...

فقط می نویسم تا

عشق

یاد قلبم بماند...

در این ژرفای دل کندن ها

و عادت ها و هوس ها

فقط تمرین آدم بودن می کنم...


همین و بس...

93/04/31 10:37 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

غم انگیز است….


شب از پهلویی به پهلوی دیگر شوی


ببینی تاریکی


از جای خود تکان نخورده است!

 غمگینم....


همچون دختری که عشقش او را بدون لباس مجسم میکند


نه در لباس عروس....

 

93/04/25 10:10 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

 

لیـــاقــت مــی خواهــد بـــودن در شعــر هـــای دختــریــــ

کهــــ بـــــا تمامــــ عشقــش نبـــودنـــت را اشکــــ مــی ریـــزد

تعجـــب نکــــن !!

در بی لیـــــاقتی تـــو شکـــی نیـــست

اینجـــا دلیـــل بــودنـــت میـــان بغــــض هــــایـــم

خــریتـــــ خـــودم اســـت نـــه لیـــاقــــت تــــو …!

93/04/21 9:42 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

من معترضم ….

با “علف” خوردن گاوها در مزرعه هیچ مشکلی ندارم !

اما …

به گاوهایی که در بین ما می گردند ؛ و “عمر” ما را می خورند معترضم … ! .

93/04/15 9:32 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد ...

نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ...

ولی بسیار مشتاقم ...

که از خاک گلویم سوتکی سازد ...

گلوم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش ...

تا که پی در پی دم گرم خویش را بر گلویم سخت بفشارد ....

و سراب خفتگان خفته را آشفته تر سازد ...

تا بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را ...

شریعتی

93/04/10 9:3 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

خدایا کفر می گویم پریشانم پریشانم

 

چه می خواهی تو از جانم نمی دانم نمی دانم

 

مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی

 

تو مسئولی خداوندا

 

به این آغاز و پایانم ....

93/04/02 10:42 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

میدانی رفیق . . .


نه زیبایم . . .


نه مهربان . . .


فراری از دختران آهن پرست و پسران مانکن پرست . . .


فقط برای خودم هستم . . .


خوده خودم . . .


صبورم و سنگین . . .


سرگردان . . .


مغرور . . .


قانع . . .


با یک پیچیدگی ساده . . .


و مقداری بی حوصلگی زیاد . . .


برای تویی که چهره را میپرستی نه سیرت آدمی را . . .


هیچ ندارم . . .


راهت را بگیر و برو . . .


حوالی ما توقف ممنوع است . . .

93/03/17 9:35 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

اِلتِمــــــــاس مــــــالِ دیـــــــروز بــــود

مـــــــالِ وَقتـــــــی بـــود ڪــــﮧ ســـــــاده بودم

اِمــــــــروز میــــــخــــوای بـــِــری ؟؟؟

هیــــــــــــــس !!!

فَقَطــ ” خــُـــداحــــــــــافِظـــ …

93/03/03 10:47 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

آدم ها می آیند…


خودشان را نشان می دهند…

وقتی که برایت مهم نیست…

اصرار می کنند!

اصرار برای اثبات وجودشان،

برای اثبات بودنشان…

و ماندنشان!

اصرار می کنند که تو نیز باشی همراهشان…

همان آدم ها،

وقتی که پذیرفتی بودنشان را ،

ماندنشان را…

وقتی که باورشان کردی…

می روند!

به بهانه‌های پوچ!

به بی‌بهانگی!

به سادگی!

می روند…

می روند…

و تو می مانی با باوری که …!

93/02/14 9:5 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

آدمـیــزاد….

غـُــرورَش را خیلـی دوستـــــ دارد،

اگـر داشتــه بـاشــد،

آن را از او نگیـــریــد…

حتــّی بـه امانتـــ نبــریـــد…

ضــربــه‌ای هــم نَـزَنـیــدش،

چــه رسـَـد به شـکسـتـَـن یـا لـِـه کــردن!

آدمـــی غـُــرورَش را خیلـی زیــاد، شـایــد بیـشتـَـر از تــمـام ِ

داشـتـه‌هـایـَش، دوستـــ مـی‌دارد؛

حـالـا ببیــن اگــر خــودَش، غــرورَش را بــه خـاطــر ِ تــو، نـادیـده بگیــرد،

چـه قــَدر دوستتــــ دارد!

و ایـــن را بــفـهـم …
.

93/02/02 9:2 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

عکسهای احساسی از دختران.jpg (500×500)

پیـــــچـکـــــ مــــی شوم ، وحــشــــــــــــــــــــــی !!

مــــــــی پیــــــــــــــچم بـه پـــر و پـای ثانیه هـایـت ،،

تـا حتــــی نتــــوانــــــــی آنــــــــــــــــــــــــــــــــی !!

… بـــــــــی “مـــن” ” بـــــودنـــــــــــــ” را

زنــدگــــی کنـی !!ّّّّّّّّّّّّ

92/11/19 9:45 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

 عكس هاي بوسه های عاشقانه مرداد 92

بادبادک ها هرچقدر هم که اوج بگیرند هنوز با نخ اسیر زمین اند !

من اما با تو …

با آغوش گرمت …

با تمام بوسه هایت …

روی همین زمین به اوج میرسم

92/11/14 9:19 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

بچــــه که بودم فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــد

بـــــــزرگ شدم

دیـــدم، شنیـــدم، رفتــــم، آمـــدم

و یــــاد گرفتــــم

نــــه، آدمها هم نیــــش میزننـــد

هر چقـدر صمیــــــمی تر، عزیزتر

نیششـــان ســـــمی تــــر !

92/11/08 9:45 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

عکس های عاشقانه دختر تنها

همه گفتند:

بخشش از بزرگان است،

من بخشیدم و هیچ کس نگفت

چقدر بزرگ شدى

همه گفتند:

بلد نبودى حقت را بگیرى …!

92/10/24 8:45 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

تصاویر دختر تنها,دختر تنها

مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام ..!

مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با یــک نــگــاه ..

یـــک لبـــــخـنـــد ...

بــه بــازی میـــــگیــــری ..!

مــــــی گـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت ، شـــیطنـــت هــــایت ..

و دروغ هایـــت را نمــــی فهمــــم ..

مــــــی گویند ســــاده ام ..!

اما مــــــــن فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارم ...

همیـــــــــن!

و آنــــها ایــــن را نمـــــــیفــــهمنــــد ..!!!

92/10/21 10:4 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

1 (9)

مغرور و خود شیفتـــــه نیستم

ولی یاد گرفتم که تو زندگیـــــــــــم….

منت احدی رو نکشـــــم

خداحافظ تو فرهنگ لغت من جوابـــــش فقط یه کلمه است..!

به ســــــــــلامـــــــت
.

92/10/07 9:55 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

عکس های جذاب عاشقانه-aks sheghane

از این به بعد هر کی بهت گفت دوست دارم


برو بغلش کن…..
تو چشماش نگاه کن…..
آروم سرتو بذار رو شونه ش….
و یواش در گوشش بگو:

 خب بسه دیگه خیلی خندیدیم

92/09/30 9:30 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

عکس های عاشقانه دختر و پسر

حسرت یعنی

رو به رویم نشسته ای و باز خیسی چشمانم را آن دستمال خشک و


بی احساس پاک کند.


حسرت یعنی


شانه هایت دوش به دوشم باشد اما نتوانم از دلتنگی به آن پناه ببرم.


حسرت یعنی


تو که در عین بودنت داشتنت را آرزو میکنم...........!!

92/09/27 9:14 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|


بـه هــر کسـی کـه مـی رسـد می گـویــد

آدم فـقـــط یـکـبــــــــآر عـآشـق مـی شــود !


دروغ استــــــــ . . .. تـــــ ـ ـ♥ـ ـ ـــــو ..


بـآور نـکـــن . .


مـثـــــــلا خــود مـن ،


هــــــــر روز ، دوبــــــآره ، عـآشقتــــــــــ مـی شــوم . .

92/09/24 14:29 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|وقتی آغوشت را به روی
آرزوهایم

 

 باز می کنی


آنقدر مجذوب گرمای وجودت می شوم

 

که جز آرامش آغوشت

 

تمام آرزوهای خواستنی دیگر

 

را از یاد می برم…

92/09/23 10:12 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

آغوش

کــــــاشــــ

کــــــاشــــ

از بـیـن ایـن هـمـهـ آدم هــایـی کـهـ

... " پـیــشـم " هـسـتـند

یـکـی

" پـــشـــتــــــم " بـود ...!

92/09/20 8:55 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

www.ebhamlinks.com | عکسهای عاشقانه و رمانتیک جذاب

همین که صدایم می‌کنی

همه چیز این جهان یادم می‌رود

یادم می‌رود که جهان روی شانه‌ی من قرار دارد

یادم می‌رود سر جایم بایستم

پابه‌پا می‌شوم

زمین می‌لرزد…

92/09/18 8:54 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

عکس دختر   زیبا   خوشگل   رمانتیک   تنها

می خواهم شاد باشم!

نه یک روز

بلکه هزاران سال..

می خواهم آواز شاد بودنم

چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند

آنان که سر غمگین کردنم شرط بسته اند!

92/09/16 8:40 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

دلی که بردی...

نگاهی که دزدیدی..

احساسی که پژمردی...

صدایی که شبها با آن آرام میگرفتی...

نان و نمکی که خوردی...

حتی نمکدانی که شکستی...

همه شان حلالت باد..

جز لرزش دلم در اولین نگاهت.. حرامت باد آن لحظه...  

92/09/13 9:52 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|


همیشه باید کسی باشد

تا بغض‌هایت را قبل از لرزیدن چانه‌ات بفهمد

باید کسی باشد … …

که وقتی صدایت لرزید بفهمد

که اگر سکوت کردی، بفهمد …

کسی باشد که اگر بهانه‌گیر شدی بفهمد

کسی باشد که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن و نبودن بفهمد

به توجهش احتیاج داری

بفهمد که درد داری که زندگی درد دارد که دلگیری

بفهمد که دلت برای چیزهای کوچکش تنگ شده است

بفهمد که دلت برای قدم زدن زیرِ باران

برایِ بوسیدنش برایِ یک آغوشِ گرم تنگ شده است

همیشه باید کسی باشد همیشه…!

92/09/10 11:18 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

وقتی خواستن ها بوی شهوت میدهند

وقتی بودن ها طعم نیاز دارند

وقتی تنهایی ها بی هیچ یادی از یار با هر کسی پر میشود

وقتی نگاه ها هرزه به هر سو روانه میشود

وقتی غریزه احساس را پوشش میدهد

وقتی انسان بودن آرزویی دست نیافتنی میشود

دیگر نمی خواهمت

نه تو را و نه هیچ کس دیگر را . . .

92/09/04 11:11 |- ·٠•●♥ܓسوشمیتا ܓ♥●•٠· -|

Design: Bia2skin.ir