پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمبی کس ترین آدم کسی است که کسی را ندارد تا بر بی کسی اش اشک بریزد ...

من اگر عاشقانه می نویسم

نه عاشقم نه شکست خورده...

فقط می نویسم تا

عشق

یاد قلبم بماند...

در این ژرفای دل کندن ها

و عادت ها و هوس ها

فقط تمرین آدم بودن می کنم...


همین و بس...

93/04/31 10:37 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

غم انگیز است….


شب از پهلویی به پهلوی دیگر شوی


ببینی تاریکی


از جای خود تکان نخورده است!

 غمگینم....


همچون دختری که عشقش او را بدون لباس مجسم میکند


نه در لباس عروس....

 

93/04/25 10:10 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
 

لیـــاقــت مــی خواهــد بـــودن در شعــر هـــای دختــریــــ

کهــــ بـــــا تمامــــ عشقــش نبـــودنـــت را اشکــــ مــی ریـــزد

تعجـــب نکــــن !!

در بی لیـــــاقتی تـــو شکـــی نیـــست

اینجـــا دلیـــل بــودنـــت میـــان بغــــض هــــایـــم

خــریتـــــ خـــودم اســـت نـــه لیـــاقــــت تــــو …!

93/04/21 9:42 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

من معترضم ….

با “علف” خوردن گاوها در مزرعه هیچ مشکلی ندارم !

اما …

به گاوهایی که در بین ما می گردند ؛ و “عمر” ما را می خورند معترضم … ! .

93/04/15 9:32 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد ...

نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ...

ولی بسیار مشتاقم ...

که از خاک گلویم سوتکی سازد ...

گلوم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش ...

تا که پی در پی دم گرم خویش را بر گلویم سخت بفشارد ....

و سراب خفتگان خفته را آشفته تر سازد ...

تا بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را ...

شریعتی

93/04/10 9:3 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

خدایا کفر می گویم پریشانم پریشانم

 

چه می خواهی تو از جانم نمی دانم نمی دانم

 

مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی

 

تو مسئولی خداوندا

 

به این آغاز و پایانم ....

93/04/02 10:42 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

میدانی رفیق . . .


نه زیبایم . . .


نه مهربان . . .


فراری از دختران آهن پرست و پسران مانکن پرست . . .


فقط برای خودم هستم . . .


خوده خودم . . .


صبورم و سنگین . . .


سرگردان . . .


مغرور . . .


قانع . . .


با یک پیچیدگی ساده . . .


و مقداری بی حوصلگی زیاد . . .


برای تویی که چهره را میپرستی نه سیرت آدمی را . . .


هیچ ندارم . . .


راهت را بگیر و برو . . .


حوالی ما توقف ممنوع است . . .

93/03/17 9:35 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

اِلتِمــــــــاس مــــــالِ دیـــــــروز بــــود

مـــــــالِ وَقتـــــــی بـــود ڪــــﮧ ســـــــاده بودم

اِمــــــــروز میــــــخــــوای بـــِــری ؟؟؟

هیــــــــــــــس !!!

فَقَطــ ” خــُـــداحــــــــــافِظـــ …

93/03/03 10:47 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

آدم ها می آیند…


خودشان را نشان می دهند…

وقتی که برایت مهم نیست…

اصرار می کنند!

اصرار برای اثبات وجودشان،

برای اثبات بودنشان…

و ماندنشان!

اصرار می کنند که تو نیز باشی همراهشان…

همان آدم ها،

وقتی که پذیرفتی بودنشان را ،

ماندنشان را…

وقتی که باورشان کردی…

می روند!

به بهانه‌های پوچ!

به بی‌بهانگی!

به سادگی!

می روند…

می روند…

و تو می مانی با باوری که …!

93/02/14 9:5 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

آدمـیــزاد….

غـُــرورَش را خیلـی دوستـــــ دارد،

اگـر داشتــه بـاشــد،

آن را از او نگیـــریــد…

حتــّی بـه امانتـــ نبــریـــد…

ضــربــه‌ای هــم نَـزَنـیــدش،

چــه رسـَـد به شـکسـتـَـن یـا لـِـه کــردن!

آدمـــی غـُــرورَش را خیلـی زیــاد، شـایــد بیـشتـَـر از تــمـام ِ

داشـتـه‌هـایـَش، دوستـــ مـی‌دارد؛

حـالـا ببیــن اگــر خــودَش، غــرورَش را بــه خـاطــر ِ تــو، نـادیـده بگیــرد،

چـه قــَدر دوستتــــ دارد!

و ایـــن را بــفـهـم …
.

93/02/02 9:2 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
عکسهای احساسی از دختران.jpg (500×500)

پیـــــچـکـــــ مــــی شوم ، وحــشــــــــــــــــــــــی !!

مــــــــی پیــــــــــــــچم بـه پـــر و پـای ثانیه هـایـت ،،

تـا حتــــی نتــــوانــــــــی آنــــــــــــــــــــــــــــــــی !!

… بـــــــــی “مـــن” ” بـــــودنـــــــــــــ” را

زنــدگــــی کنـی !!ّّّّّّّّّّّّ

92/11/19 9:45 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
 عكس هاي بوسه های عاشقانه مرداد 92

بادبادک ها هرچقدر هم که اوج بگیرند هنوز با نخ اسیر زمین اند !

من اما با تو …

با آغوش گرمت …

با تمام بوسه هایت …

روی همین زمین به اوج میرسم

92/11/14 9:19 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

بچــــه که بودم فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــد

بـــــــزرگ شدم

دیـــدم، شنیـــدم، رفتــــم، آمـــدم

و یــــاد گرفتــــم

نــــه، آدمها هم نیــــش میزننـــد

هر چقـدر صمیــــــمی تر، عزیزتر

نیششـــان ســـــمی تــــر !

92/11/08 9:45 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
عکس های عاشقانه دختر تنها

همه گفتند:

بخشش از بزرگان است،

من بخشیدم و هیچ کس نگفت

چقدر بزرگ شدى

همه گفتند:

بلد نبودى حقت را بگیرى …!

92/10/24 8:45 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
تصاویر دختر تنها,دختر تنها

مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام ..!

مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با یــک نــگــاه ..

یـــک لبـــــخـنـــد ...

بــه بــازی میـــــگیــــری ..!

مــــــی گـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت ، شـــیطنـــت هــــایت ..

و دروغ هایـــت را نمــــی فهمــــم ..

مــــــی گویند ســــاده ام ..!

اما مــــــــن فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارم ...

همیـــــــــن!

و آنــــها ایــــن را نمـــــــیفــــهمنــــد ..!!!

92/10/21 10:4 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
1 (9)

مغرور و خود شیفتـــــه نیستم

ولی یاد گرفتم که تو زندگیـــــــــــم….

منت احدی رو نکشـــــم

خداحافظ تو فرهنگ لغت من جوابـــــش فقط یه کلمه است..!

به ســــــــــلامـــــــت
.
92/10/07 9:55 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

عکس های جذاب عاشقانه-aks sheghane

از این به بعد هر کی بهت گفت دوست دارم


برو بغلش کن…..
تو چشماش نگاه کن…..
آروم سرتو بذار رو شونه ش….
و یواش در گوشش بگو:

 خب بسه دیگه خیلی خندیدیم
92/09/30 9:30 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

عکس های عاشقانه دختر و پسر

حسرت یعنی

رو به رویم نشسته ای و باز خیسی چشمانم را آن دستمال خشک و


بی احساس پاک کند.


حسرت یعنی


شانه هایت دوش به دوشم باشد اما نتوانم از دلتنگی به آن پناه ببرم.


حسرت یعنی


تو که در عین بودنت داشتنت را آرزو میکنم...........!!

92/09/27 9:14 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

بـه هــر کسـی کـه مـی رسـد می گـویــد

آدم فـقـــط یـکـبــــــــآر عـآشـق مـی شــود !


دروغ استــــــــ . . .. تـــــ ـ ـ♥ـ ـ ـــــو ..


بـآور نـکـــن . .


مـثـــــــلا خــود مـن ،


هــــــــر روز ، دوبــــــآره ، عـآشقتــــــــــ مـی شــوم . .
92/09/24 14:29 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________وقتی آغوشت را به روی
آرزوهایم

 

 باز می کنی


آنقدر مجذوب گرمای وجودت می شوم

 

که جز آرامش آغوشت

 

تمام آرزوهای خواستنی دیگر

 

را از یاد می برم…

92/09/23 10:12 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
آغوش

کــــــاشــــ

کــــــاشــــ

از بـیـن ایـن هـمـهـ آدم هــایـی کـهـ

... " پـیــشـم " هـسـتـند

یـکـی

" پـــشـــتــــــم " بـود ...!

92/09/20 8:55 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
www.ebhamlinks.com | عکسهای عاشقانه و رمانتیک جذاب

همین که صدایم می‌کنی

همه چیز این جهان یادم می‌رود

یادم می‌رود که جهان روی شانه‌ی من قرار دارد

یادم می‌رود سر جایم بایستم

پابه‌پا می‌شوم

زمین می‌لرزد…

92/09/18 8:54 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
عکس دختر   زیبا   خوشگل   رمانتیک   تنها

می خواهم شاد باشم!

نه یک روز

بلکه هزاران سال..

می خواهم آواز شاد بودنم

چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند

آنان که سر غمگین کردنم شرط بسته اند!

92/09/16 8:40 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

دلی که بردی...

نگاهی که دزدیدی..

احساسی که پژمردی...

صدایی که شبها با آن آرام میگرفتی...

نان و نمکی که خوردی...

حتی نمکدانی که شکستی...

همه شان حلالت باد..

جز لرزش دلم در اولین نگاهت.. حرامت باد آن لحظه...  

92/09/13 9:52 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


همیشه باید کسی باشد

تا بغض‌هایت را قبل از لرزیدن چانه‌ات بفهمد

باید کسی باشد … …

که وقتی صدایت لرزید بفهمد

که اگر سکوت کردی، بفهمد …

کسی باشد که اگر بهانه‌گیر شدی بفهمد

کسی باشد که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن و نبودن بفهمد

به توجهش احتیاج داری

بفهمد که درد داری که زندگی درد دارد که دلگیری

بفهمد که دلت برای چیزهای کوچکش تنگ شده است

بفهمد که دلت برای قدم زدن زیرِ باران

برایِ بوسیدنش برایِ یک آغوشِ گرم تنگ شده است

همیشه باید کسی باشد همیشه…!

92/09/10 11:18 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

وقتی خواستن ها بوی شهوت میدهند

وقتی بودن ها طعم نیاز دارند

وقتی تنهایی ها بی هیچ یادی از یار با هر کسی پر میشود

وقتی نگاه ها هرزه به هر سو روانه میشود

وقتی غریزه احساس را پوشش میدهد

وقتی انسان بودن آرزویی دست نیافتنی میشود

دیگر نمی خواهمت

نه تو را و نه هیچ کس دیگر را . . .

92/09/04 11:11 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

زن که بـاشـے …

عـاشـق شـوے “چـشـم سـفـیـد” خـطـابـَت مـے کـنـنـد !

راسـت مـے گـویـنـد . .

چـشـمـانـَم سـفـیـد شـد بـه جـاده هـایـے کـه..

“تـو” ..

مـُسـافـر هـیـچـکـدام نـبـودے

92/08/30 9:35 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
   

   

من

 

بی تو

 

در غریب ترین شهر عالمم...

 


بی من

 

تو در کجای جهانی

 

که نیستی؟!...

92/08/28 21:37 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

  ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ

ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ

ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ

ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ

ﺭﻭﺯﻫﺎ …

ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ

ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ

ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ

ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭُ

ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

.

92/08/26 10:41 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________هـــی کـــافـــه چـــی!

دستـــور بــده سیـــگــار بیـاورنــد

 مشـــروب و پاســور هـــم و

 مـــردهـای هــرز را دور میــز مــن جمـع کــن!

بگــو بنــوازنــد…

شایـــد غیرتــی شـــد و بــرگشت!!
92/08/20 8:43 |- سوشمیتا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
Aytem.ir